Siedziba firmy:

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.
ul. Adama Naruszewicza 13A
02 – 627 Warszawa
tel.: 22 110 00 16
fax: 22 501 55 01
e-mail: biuro@orss.pl

Sprzedaż usług operatorskich:

tel.: +48 786 637 590
e-mail: oferta@orss.pl

Adres korespondencyjny:

(Obsługa kancelaryjna, dokumenty finansowo – księgowe) 
Biuro Rachunkowe RJ Sp. z o.o.

pl. Zwycięstwa 2
90-312 Łódź
Dopisek „ORSS”

Kontakt w przypadku awarii (24/7):

tel.: +48 61 861 49 35
e-mail: noc@orss.pl

ZNAJDŹ NAS NA MAPIE