Projekt budowy sieci szerokopasmowych w Polsce Wschodniej, w województwie warmińsko-mazurskim i podkarpackim, jest innowacyjnym przedsięwzięciem, które będzie miało ogromny wpływ na rozwój regionu, a także budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” polega na wybudowaniu sieci światłowodowej, która zapewni szerokopasmowy dostęp do internetu mieszkańcom oraz instytucjom województwa. Spółka ORSS, która odpowiada za zaprojektowanie oraz budowę sieci, będzie także jej operatorem.

Projekt zostanie zrealizowany przy użyciu najnowszych światowych technologii. W wyniku jego realizacji powstanie nowoczesna infrastruktura szerokopasmowa. Równy dostęp do niej będą mieli wszyscy zainteresowani operatorzy, którzy będą świadczyć usługi mieszkańcom regionu, tutejszym firmom oraz instytucjom.

Dzięki niemu zlikwidowane zostaną białe i szare plamy w dostępie do internetu i zrobimy ogromny krok naprzód w walce z wykluczeniem cyfrowym.