TOMASZ BROCKI

Prezes Zarządu

Jest właścicielem spółki Glob Investment. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w branży budowlanej oraz hotelarskiej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Food Market należącej do Central Fund of Immovables, z grupy CFI Holdings, która jest notowana na NewConnect.

MACIEJ KOZIARA

Wiceprezes Zarządu

Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach gospodarki. Związany z administracją publiczną od 2003 r. do 2014 r, w tym przez ponad  8 lat zaangażowany był w działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego, w tym budowy sieci szerokopasmowych współfinansowanych ze środków unijnych. W latach 2006 – 2009 pełnił rolę koordynatora projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W  latach 2010 – 2014 w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej był odpowiedzialny za  wsparcie  projektów  związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej współfinansowanej z funduszy strukturalnych unii europejskiej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz operatorów telekomunikacyjnych. W latach 2009 – 2011 r.  wykładowca w Studium Podyplomowym „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie gdzie uzyskał dyplom z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz rachunkowości.