TOMASZ BROCKI

Prezes Zarządu

Jest właścicielem spółki Glob Investment. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w branży budowlanej oraz hotelarskiej. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Food Market należącej do Central Fund of Immovables, z grupy CFI Holdings, która jest notowana na NewConnect.

KAMIL KOPCZYŃSKI

Manager ds. Operowania Siecią

Do Grupy HAWE dołączył w 2006 r. W Hawe Telekom pełnił kolejno funkcje Kierownika Eksploatacji oraz Dyrektora Departamentu Centrum Zarządzania Siecią. Obecnie odpowiada za Zarządzanie infrastrukturą HAWE Telekom w zakresie: infrastruktury światłowodowej, systemów transmisyjnych, systemów IP. Jest on również aktywnie zaangażowany w realizację projektów Sieci Szerokopasmowych dla Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem sieci w woj. warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku Systemy Telekomunikacyjne. Posiada ukończone liczne kursy i szkolenia branżowe z zakresu zarządzania w telekomunikacji.

MACIEJ KOZIARA

Wiceprezes Zarządu

Posiada 20 letnie doświadczenie zawodowe w różnych obszarach gospodarki. Związany z administracją publiczną od 2003 r. do 2014 r, w tym przez ponad  8 lat zaangażowany był w działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego, w tym budowy sieci szerokopasmowych współfinansowanych ze środków unijnych. W latach 2006 – 2009 pełnił rolę koordynatora projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W  latach 2010 – 2014 w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej był odpowiedzialny za  wsparcie  projektów  związanych z budową infrastruktury szerokopasmowej współfinansowanej z funduszy strukturalnych unii europejskiej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz operatorów telekomunikacyjnych. W latach 2009 – 2011 r.  wykładowca w Studium Podyplomowym „Społeczeństwo Informacyjne” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie gdzie uzyskał dyplom z zakresu funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw oraz rachunkowości.

JAN MILLER

Pełnomocnik Zarządu ds. Budowy Sieci Szerokopasmowych

Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczej Ernst&Young, z którą związany był do roku 2007, gdzie prowadził projekty dla spółek sektora paliwowego oraz informatycznego w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Następnie pełnił funkcje doradcy zarządu oraz dyrektora finansowego w spółkach kapitałowych. Z Grupą HAWE jest związany od 2011 r. Uczestniczył w pracach zespołu prowadzącego dialog z podmiotami administracji samorządowej w procesie przygotowania przetargów na projektowanie i budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Przewodniczył między innymi Grupie ds. Finansowych. Od roku 2013 jest pełnomocnikiem Zarządu HAWE ds. budowy sieci szerokopasmowych i wchodzi w skład zespołu ORSS. Posiada amerykańskie uprawnienia biegłego rewidenta stanu Colorado – CPA oraz dyplom ACCA. Studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej i jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

PAWEŁ BIDA

Manager ds. Wsparcia Sprzedaży

Z Grupą HAWE jest związany od 2007 r. Odpowiada w niej m.in. za kontakty z operatorami polskimi i zagranicznymi. Od dwóch lat czynnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem sieci szerokopasmowych na terenie całej Polski. Od 2013 r. wchodzi w skład zespołu ORSS. Jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.