O SPÓŁCE

Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. (ORSS) to spółka celowa powołana przez Hawe S.A. przy udziale TP Teltech oraz Alcatel-Lucent.

Hawe, Alcatel-Lucent oraz TP Teltech podpisały w roku 2010 porozumienie o współpracy przy realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych w Polsce. ORSS razem ze swoimi partnerami jest w stanie zapewnić kompleksowe usługi z zakresu projektowania, budowy, oraz zarządzania światłowodowymi sieciami telekomunikacyjnymi. ORSS należy do Grupy HAWE notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

PARTNERZY

hawe

Grupa Kapitałowa HAWE działa w sektorze usług telekomunikacyjnych dla biznesu. Hawe S.A. jest od roku 2007 spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hawe świadczą kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Ponadto poprzez dedykowaną spółkę ORSS Grupa Kapitałowa Hawe realizuje projekt budowy, a następnie eksploatacji i zarządzania siecią szerokopasmową o długości ponad 2 200 km w województwie warmińsko–mazurskim oraz sieci w województwie podkarpackim o długości ponad 2 000 km.

DZIAŁALNOŚĆ

Obecnie Spółka realizuje dwa kontrakty związane z projektowaniem, budową oraz zarządzaniem sieciami szerokopasmowymi na terenie województw: podkarpackiego oraz warmińsko–mazurskiego.

W dniu 19 kwietnia 2013 roku ORSS podpisała z województwem warmińsko–mazurskim Umowę o Partnerstwie Publiczno–Prywatnym, której przedmiotem jest przedsięwzięcie polegające na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmowego Internetu realizowanego w ramach projektu „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie. Wartość Umowy wynosi 316 mln złotych.

W dniu 26 września 2013 roku Spółka podpisała z województwem podkarpackim Umowę o Partnerstwie Publiczno–Prywatnym, której przedmiotem jest przedsięwzięcie polegające na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmowego Internetu realizowanego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie. Wartość kontraktu wynosi 311 mln złotych.